Følg mig og læs mine seneste indlæg her.

Seneste indlæg

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Uddannelse i spædbarnsterapi

Den 4-5. marts 2019

En metode til at løse op for traumer, der er opstået i de tidlige leveår.

Uddannelsens formål:

 • at den studerende lærer at registrere traumer hos spædbørn.
 • at den studerende er bekendt med Francioise Doltos teorier.
 • at den studerende er fortrolig med og kan anvende spædbarnsterapiens metode i forhold til spædbørn – større børn – og voksne.

Spædbarnsterapi er en psykoterapeutisk metode rettet mod traumer i de tidlige leveår.
Metoden er udviklet af den franske børnelæge og psykoanalytiker Francoise Dolto og hendes elev Caroline Eliacheff. Metoden er, som den praktiseres i Danmark, udviklet af Inger Poulsen og Inger Thormann som har stiftet Dansk Institut for spædbarnsterapi.

Spædbarnsterapien kan anvendes på mange måder i mange situationer, både som et psykoterapeutisk  behandlingsforløb og i her og nu situationer fx på sygehuse, hospice, i institutioner, dagpleje, vuggestuer, børnehaver, skoler, i hjemmet og i sagsbehandlinger.

Dato

Start dato d. 4. marts 2019

Se uddybende tidsplan længere nede.

Uddannelsen strækker sig over 11 måneder.

Sted

InspirationsCenter Maribo

Hunseby Kirkevej 13, Hunseby, 4930 Maribo

tlf: +45 5478 4400

https://www.inspirationscenter.dk/

Arrangør

Psykoterapeut Stine Pedersen, Horslunde

kontakt@stinepedersen.com

Undervisere

Inger Thormann, Inger Poulsen og deres konsulenter.

Dansk Institut for Spædbarnsterapi

Tegner Ib Spang Olsen

Pris

42.500 kr. inkl. moms og forplejning (34.000 kr. excl. moms)

Ved betaling af hele beløbet inden den 1. december 2018 er der rabat på 1250 kr.

41.250 kr. inkl. moms og forplejning (33.000 kr excl. moms)

Forplejning: morgenmad, frokost, kaffe og te samt eftermiddagskage.

Tilmelding

Tilmeldingsfristen 4. februar 2019

Senest 14 dage efter tilmelding betales halvdelen af kursusafgiften (21.250 kr. inkl. moms) og resten (21.250 kr. inkl. moms) forfalder til betaling den 1. Marts 2019

Reg: 5039 konto nr: 1463192

Har du brug for anden ratebetaling, så ring og hør om eventuelle muligheder.

Overnatning

Der er mulighed for overnatning på InspirationsCenter Maribo. Henvendelse skal ske direkte til InspirationsCenter via mail ic@icmaribo.dk

Opholdet er for egen regning og betales direkte til stedet. Overnatning koster ml. 350 kr. – 580 kr. inklusiv moms. pr. nat pr. person.

Andet

Skriv endelig med spørgsmål til Stine Pedersen, e-mail: kontakt@stinepedersen.com eller til Inger Poulsen tlf: 3125 0044.

fjer-lille@1x

Spædbarnsterapi går ud på at behandle tidligt opståede traumer ved hjælp af sprogets forløsende, integrerende og helende kraft, og består i at terapeuten, i et samarbejde med barnets omsorgspersoner, giver barnet sprog for den traumatiske oplevelse.

I her og nu situationer vil eksempelvis en pædagog eller sygeplejerske kunne have en afgørende betydning for, at barnet kan komme ind i en konstruktiv udvikling igen ved at have blik for det, barnet viser, tage direkte kontakt og med de rette ord give barnet sprog for sin oplevelse.   

Børns traumer kan være opstået i forbindelse med adskillelse fra mor eller omsorgsperson i barnets tidlige liv, herunder også tab af følelsesmæssig kontakt, chok, tab, smerteoplevelser. I spædbarnsterapien arbejdes også med oplevelser fra fostertilstanden og omkring fødslen.

Den traumatiske oplevelse er kendetegnet ved, at den har haft en oplevelsesmæssige intensitet, som barnet ikke har kunnet rumme, og som har skubbet barnet ud af dets væren i sig selv og naturlige tillidsfulde forbindelse til verden.

Selvom barnet ikke bevidst husker den traumatiske oplevelse, sætter den spor i barnets personlighedsudvikling og skaber symptomer.
Det lille barn kan blive påvirket i forhold til søvn og spisning, være uroligt og have svært ved at slappe af, trække sig fra kontakt og det kan udvikle fysiske symptomer.

Det større barn kan være bange, trist, aggressivt, uroligt, tilbagetrukket. Det kan mangle kræfter til at begive sig ud i verden, have svært ved sociale aktiviteter, have svært ved at lære, have svært ved at knytte sig og det kan reagere med psykosomatiske symptomer som ondt i maven, ondt i hovedet osv.

Spædbarnsterapien er baseret på den overbevisning, at barnet fødes med sproget i sig, og med evnen til at opfatte og lade sig påvirke af sproget, også fra helt tidligt i livet.

Det traumatiserede barn er fanget i sine symptomer, og har ikke andet sprog for sin oplevelse end de symptomer, det viser. At sætte ord på, giver barnet mulighed for at traumet bliver en identificeret del af dets liv. Når det der har forhindret en sund udvikling integreres, kan barnets egen drivkraft overtage helingen.

Læs de rørende eksempler på hvordan dagplejere, sundhedsplejersker, pædagoger m.m. har anvendt metoden og skabt mulighed for en sund og god udvikling for barnet her.

Uddannelsen er bl.a. relevant for: Pædagoger, dagplejere, skolelærere, sygeplejersker, sundhedsplejersker, jordemødre, psykologer, psykoterapeuter, præster, socialrådgivere, sagsbehandlere, konsulenter som fx arbejder med anbragte børn samt forældre og plejeforældre der er nysgerrige på metoden.

fjer-lille@1x

Har man en børnefaglig grunduddannelse, kan man arbejde med spædbarnsterapiens metode ud fra her og nu situationer med børnene.

fjer-lille@1x

Som psykoteraput eller psykolog kan man naturligvis inddrage spædbarnsterapien i sin praksis og gå tilbage i tidlige traumer. Man kan behandle både spædbørn, større børn og voksne med metoden.

fjer-lille@1x

I samarbejde med en psykologi eller psykoterapeut, kan man med en børnefaglig grunduddannelse praktisere spædbarnsterapi, eksempelvis på en behandlingsinstitution eller familiecenter.

Eksempler på fysiske og psykiske belastninger som kan risikere at sætte sig som traumer.

Adskillelse fra mor/primær omsorgsperson, tab og savn af følelsesmæssig kontakt.

Svær/hård fødsel, for tidligt født, kejsersnit, misbrug under graviditet, alkohol/stofmisbrug mens barnet vokser op, anbringelser, adoption, flytning, forældres skilsmisse, dødsfald i familien, sygdom i familien, utrygge forhold og hemmeligheder i familien, fysisk og psykisk vold, en ulykke.

gfx-3

Beskrivelse af uddannelsen:

Uddannelsen regnes som en efteruddannelse.

Et års uddannelsesforløb, der vil give de studerende mulighed for at få kendskab til spædbarnsterapiens metode.

Spædbarnsterapien er inspireret af den franske børnelæge og psykoanalytiker, Francoise Dolto, som så at sige grundlagde børne-psykoanalysen i Frankrig.

Uddannelsen afsluttes med skriftlig opgave, der er relateret til praksis.

Uddannelsesplan:

Uddannelsen er opdelt i 8 moduler, hvor modul 1-6 og modul 8 indeholder de 98 lektioner á 45 minutter. Modul 7 er et selvstændigt modul, der indeholder udarbejdelse af en fordybningsopgave på 8-12 sider, som skal godkendes før tildeling af uddannelsesbevis. Modulet er berammet til 30 lektioner.

Undervisningsdage:

Undervisningen ligger på hverdage – 2 dage pr. modul og er tilrettelagt som et eksternat forløb.

Undervisningstid: kl. 09.00-15.00.

Tidsrum:

 • Modul 1: mandag-tirsdag, den 4.-5. marts 2019
 • Modul 2: mandag-tirsdag, den 8.-9. april 2019
 • Modul 3: mandag-tirsdag, den 3.-4. juni 2019
 • Modul 4: mandag-tirsdag, den 9.-10. september 2019
 • Modul 5: mandag-tirsdag, den 30. september og 1. oktober 2019
 • Modul 6: mandag-tirsdag, den 4.-5. november 2019
 • Modul 7: opgaveskrivning. Dato for aflevering kommer senere.
 • Modul 8: mandag-tirsdag, 3-4. februar 2020

Uddannelsen strækker sig over en periode på 11 måneder. Der bliver etableret studiegrupper, som fungerer løbende gennem hele uddannelsen.

Uddannelses indhold:

Uddannelsen er en kombination af teori og praksis. Der vil blive arbejdet med video.

Den teoretiske del består hovedsageligt af indføring i Franscoise Doltos bog “Samtaler om børn og psykoanalyse” Hans Reitzels forlag 1988. Genoptrykt 2010.

Inger Thormann og Inger Poulsen: “Spædbarnsterapi”. Hans Reitzels Forlag 2013.

Caroline Eliacheff: “Krop og skrig”. Psykoanalytiker blandt spædbørn Borgen 2002.

Undervejs tilbydes de studerende supervision ud fra egen erfaring med spædbarnsterapien. I forløbet vil kursisterne komme i egen spædbarnsterapi, udført af en medkursist under supervision.

Indhold de enkelte moduler:

Modul 1

Dag 1

 • Velkomst af præsentation ved Stine Pedersen
 • Præsentation af programmet.
 • Francoise Dolto – teori.
 • Spædbarnsterapi belyst ved videoeksempel.
 • Samling og refleksion.

Dag 2

 • Morgensamling og refleksion.
 • Francoise Dolto teori.
 • Film om Doltos arbejde.
 • De Grønne Huse.
 • Terapi belyst med video fra praksis.
 • Samling og refleksion.

Modul 2

Dag 1

 • Morgensamling og refleksion.
 • Tilknytningsteorien (John Bowlby).
 • Video der viser manglende tilknytning.
 • Spørgsmål og refleksion.

Dag 2

 • Morgensamling og refleksion.
 • Terapi med større børn – teori.
 • Videobelysning af terapi med større børn.
 • Spørgsmål og refleksion.

Modul 3

Dag 1

 • Morgensamling og refleksion.
 • Teori – terapi med voksne.
 • Vejledning i forhold til budskabet i terapien.
 • Forberedelse af ordene til spædbarnsterapien til en medkursist.
 • Spørgsmål og refleksion.

Dag 2

 • Morgensamling og refleksion.
 • Spædbarnsterapi.
 • Supervision af egne forløb.
 • Spørgsmål og refleksion.

Modul 4

Dag 1

 • Morgensamling og refleksion.
 • Skodsborg modellen.
 • Video.
 • Spædbarnsterapi med døgnanbragte børn “Med hjerte og forstand”. De tidlige anbringelser.
 • Caroline Eliacheff.
 • Samling og refleksion.

Dag 2

 • Morgensamling og refleksion.
 • Terapi med større børn kombineret med sandplay, belyst med video.
 • Midtvejsevaluering på følgende måde:.
 • Hvad er det vigtigste, du har fået med dig fra spædbarnsterapien? Vis det i symboler i en sandkasse – suppler gerne figurerne med tekst skrevet f.eks. på paptallerkner. Hvad mangler du at lære for at kunne praktisere? Vis det med symboler i en sandkasse – suppler gerne med tekst skrevet på paptallerkner.
 • Samling og refleksion.

Modul 5

Dag 1

 • Morgensamling og refleksion.
 • Familiehuset i Horsens – psykoterapeutisk dagbehandling.
 • Spædbarnsterapi med forældre belyst med video.
 • Når det lille barn anbringes.
 • Eksempler fra praksis, hvordan samarbejder vi med andre faggrupper?
 • Opsamling og undervisning ud fra kursisterne ønske fra modul 4.

Dag 2

 • Morgensamling og refleksion.
 • Undervisning ud fra de studerende egne videobånd fra praksis.
 • Undervisning ud fra de studerendes ønske fra modul 4.
 • Samling og refleksion.

Modul 6

Dag 1

 • Morgensamling og refleksion.
 • Forberedelse af skriftlig afslutnings opgave.
 • Supervision af egne terapier, gerne belyst med video.
 • Teori efter de studerendes ønske fra modul 4.
 • Samling og refleksion.

Dag 2

 • Morgensamling og refleksion.
 • Daniel Stern: “Barnets interpersonelle verden”..
 • Supervision.

Modul 7 – fordybelsesopgave

Efter ca. 84 lektioners undervisning skal den studerende aflevere en fordybnings-rapport på 8-12 A4 sider.

Rapporten skal beskrive et stykke relevant praktisk arbejde fra egen arbejdssammenhæng, hvor den studerende har anvendt den teori, der er gennemgået på uddannelsen med særlig opmærksomhed på spædbørn og tidlig intervention.

Derudover skal den studerende demonstrere en grundlæggende forståelse for den gennemgåede teori samt grundbegreber.

Opgavens emne og problemformulering skal findes inden for den angivne litteraturliste og problemformuleringen skal godkendes.

Der tilbydes 1 times individuel vejledning pr. deltager. Gruppeopgave er ikke mulig.

Det afsluttende skriftlige arbejde skal afleveres.

Det afsluttende skriftlige arbejde evalueres af kursuslederne, Inger Thormann og Inger Poulsen og bedømmes som bestået eller ikke bestået.

Såfremt en deltager får bedømmelsen ikke bestået, er der mulighed for om – eller genskrivning af dele af opgaven.

Modul 8

Dag 1

 • Morgensamling og refleksion.
 • Evt. mundtlig fremlæggelse af de skriftlige opgaver.
 • Teoretisk oplæg.
 • Overrækkelse af uddannelsesbevis.
 • Samling og refleksion.

Dag 2

 • Morgensamling og refleksion.
 • Evt. mundtlig fremlæggelse af skriftlig opgave.
 • Teoretisk oplæg.
 • Evaluering.
 • Farvel.

Tegner Ib Spang Olsen

Økonomi

Pris

42.500 kr. inkl. moms og inkl. forplejning

(34.000 kr. excl. moms)

Rabat Ved betaling af det fulde beløb samlet inden 1. december 2018.

41.250 kr inkl. moms

(33.000 kr. excl. moms)

Forplejning: begge dage: morgenmad, frokost, fri kaffe og te samt eftermiddagskage.

(Bruttolønsordning kan evt. indgås med din arbejdsgiver.)

Tilmelding er bindende og sker efter princippet “først til mølle”,  via mail til Stine Pedersen kontakt@stinepedersen.com.

Ved  tilmelding skal du fortælle lidt om dig selv (fagligt og personligt).

Tilmeldingsfristen er d. 4. februar 2019.  

Senest 14 dage efter tilmelding betales halvdelen af kursusafgiften (21.250 kr. inkl. moms) og resten (21.250 kr. inkl. moms) forfalder til betaling den 1. marts  2019.

Indbetales til Reg: 5039 konto nr: 1463192

Har du brug for anden ratebetaling så ring og hør om eventuelle muligheder.

Kursussted

Uddannelsen afholdes på InspirationsCenter Maribo på Lolland, som er et helt særligt kursussted og fristed. En naturskøn ramme, hvor alle kan få følelsen af at kunne slappe af, være nærværende og være sig selv. Her er hyggeligt og trygt, nærmest en hjemlig atmosfære.

Ønskes der overnatning på InspirationsCenter Maribo, henvendes der direkte på mail ic@icmaribo.dk. Opholdet er for egen regning og betales direkte til InspirationsCenter Maribo. En overnatning koster. ml. 350-580 kr. pr. nat pr. person alt efter delt dobbeltværelse/enkeltværelse.

Aftensmad kan nydes på spisesteder i Maribo eller omegn. Alternativt er der mulighed for køkkenadgang.

Undervisere

Inger Thormann, psykolog og socialpædagog

Inger er også underviser, foredragsholder, forfatter og kliniker. Tidligere ansat som psykolog på Skodsborg Observations-og behandlingshjem fra 1982-2012. Medforfatter til en række bøger og har gennem flere år arbejdet med spædbarnsterapi.

Inger Poulsen er psykoterapeut MPF

Tidligere gennem 17 år – frem til 1. februar 2014 været leder af Familiehuset i Horsens, som er en psykoterapeutisk dagbehandlingstilbud til gravide med særlige behov samt forældre med spædbørn fra 0-2 år , hvor barnets udvikling er truet.

Fra 1. februar 2014 har egen selvstændig klinik – “Psykoterapeutklinikken i Jelling” ved Vejle.

gfx-3

Primær litteratur:

 • Inger Thormann og Inger Poulsen: “spædbarnsterapi”. Hans Reitzels Forlag 2013.
 • Francoise Dolto: “samtaler om børn og psykoanalyse. Hans Reitzels Forlag 2010.
 • Caroline Eliacheff: “krop og skrig” Psykoanalytiker bland spædbørn. Borgens Forlag 1194.
 • Inger Thormann og Charlotte Guldberg: “med hjerte og forstand.” De tidlige anbringelser. Hans Reitzels Forlag 2003. Kapitel 4 og 5. (bliver sendt som fil). Ønskes bogen, kan den bestilles hos Inger Thormann.

Sekundær litteratur:

 • Daniel Stern: “det nuværende øjeblik” Reitzels Forlag 2004.
 • Daniel Stern: “spædbarnets interpersonelle verden – et psykoanalytisk og udviklingspsykologisk perspektiv. Hans Reitzels Forlag 2005.
 • Susan Hart og Rikke Schwartz: “fra interaktion til relation. Tilknytning hos Winnicott, Bowlby, Stern og Fonagy. Hans Reitzels Forlag 2008.
 • Susan Hart og Marianne Bentzen: “jagten på de nonspecifikke faktorer i psykoterapi med børn.
 • Bodil Clesson: “pigen der hoppede ud af sin krop. Dissociation. Hans Reitzels Forlag 2013.

Udover den nævnte litteratur vil der i løbet af uddannelsen blive anbefalet litteratur og uddelt diverse artikler. De studerende er selv ansvarlig for anskaffelse af den primær litteratur.

Til hvert uddannelsesmodul vil der blive sendt den studerende en e-mail, med endeligt program og materiale til det kommende modul.

Tilmelding

Adgangskriterier:

Deltagere skal være i besiddelse af følgende kvalifikationer for at kunne starte på uddannelsen:

 • mellemlang uddannelse, f.eks. lærer, pædagog, plejer, sundhedsplejerske, sygeplejerske, socialrådgiver.
 • socialformidler eller en højere uddannelse, som f.eks. psykoterapeut, læge, psykolog eller anden universitetsuddannelse.

Tilmeld dig ved at udfylde formularen.

Krav til ansøgningen:

Skriv lidt om dig selv, din baggrund og hvad du laver nu. Under emnefeltet skrives spædbarnsterapiuddannelse. Efterfølgende får du en mail retur med godkendelse på din tilmelding herefter har du 14 dage til at indbetale halvdelen af kursusafgiften. Vær opmærksom på at din tilmelding først er endelig godkendt, når pengene er gået ind.