Følg mig og læs mine seneste indlæg her.

Seneste indlæg

Tilmeld dig nyhedsbrevet

  Hvad er psykoterapi/terapi

  Psykoterapi er samtaleterapi.

  I samtalen lægges der vægt på at opdage og ændre de dynamikker, mønstre og mekanismer, der ligger bag symptomerne. Fokus er at skabe øget klarhed og bevidsthed ved at italesætte og arbejde med de tanker, følelser, sansninger, handlinger og hændelser, der udfordrer dit liv og din trivsel. Sagt med andre ord handler psykoterapi om at støtte og hjælpe dig med at få indsigt i og forstå dig selv, for derefter at give dig de værktøjer, du har brug for, til at fungere bedre i hverdagen og få en højere livskvalitet.

  For nogle går den proces hurtigere end for andre, og længden afhænger altid af det enkelte menneske.

  Der findes flere forskellige retninger inden for psykoterapi, som bestemmer hvilken teori og metode der tages udgangspunkt i. Gestaltterapi er min retning.

  stinepedersen_web_icon

  Gestaltterapi

  En holistisk, procesorienteret og dialogisk terapiform, som er oplevelsesorienteret her og nu.

  Gestaltterapi er oplevelsesorienteret, som betyder, at vi tager udgangspunkt i, hvad der opleves i kontakten mellem dig og mig i nuet. Og der er fokus på det der fylder hos dig her og nu i dit liv.

  Målet er at skabe en øget bevidsthed og opmærksomhed på, hvordan du lever dit liv.

  stinepedersen_web_icon

  Værdigrundlag/Metateori

  Gestaltterapi bygger på en eksistentiel holdning til livet, dvs. at forholde sig til din eksistens og den virkelighed du oplever. I terapien viser det sig ved at hjælpe dig til at opdage, hvad du selv finder værdifuldt i livet for at kunne handle efter det. Den eksistentielle holdning siger noget om, at ethvert menneske er unikt, vi bliver alle konfronteret med grundlæggende livsvilkår, som vi må forholde os til, hvordan vi vil leve med.

  I livet har vi frihed, angst, valg, skyld og vi må tage ansvar for, hvordan vi lever og eksisterer med disse, så vores liv hver især giver mening og stemmer overens med vores værdier.
  Eksistentialismen er dermed rammen og styrer underliggende retningen for terapien, men det kan forekomme uoverskueligt og umuligt at skulle forholde sig til disse eksistensvilkår, hvis/når man kæmper og forsøger på at overleve fra dag til dag. For at vi overhovedet kan vælge retning, har vi brug for at få indsigt i hvordan vi har det mentalt og psykisk. Her benyttes gestaltpsykoligiens teori.

  stinepedersen_web_icon

  Teori og metode

  Kort fortalt bygger gestaltterapiens sin teori på gestaltpsykologien. Gestaltpsykologien siger noget om den måde vi mennesker opfatter begivenheder og hændelser på. Den fortæller, at vi opfatter i helheder (gestalter), og disse gestalter organiseres hele tiden i vores hjerne. Hvis vi ikke kan finde mening, vil vi automatisk søge den mening for at fuldende gestalten, vha. af egne tanker, forestillinger, tidligere erfaringer, overbevisninger osv. Derfor kan vi komme på ”gale veje”, da de gamle erfaringer og overbevisninger måske ikke længere er tidssvarende eller hensigtsmæssige.
  Der skal noget særligt til, før vi kan ændre disse gestalter og vores måder at tænke, føle og handle på.

  Metoden i gestaltterapi er fænomenologisk, hvilket betyder at vi sammen arbejder med de fænomener der opstår i nuet i terapisessionen, – sagt på en anden måde, det som fylder i dig af tanker, sansninger, spændinger, historier, oplevelser, drømme osv. Alt kan få plads fra både nuet, fremtiden og fortiden. Min hensigt er ikke at grave noget frem, fortolke eller finde årsager, men at forholde mig åbent, nysgerrigt og fordomsfrit.

  DET ER ALDRIG FOR SENT AT GÅ I TERAPI

  Jeg ønsker at hjælpe dig med at vokse ind i det liv du drømmer om.

  At blive opmærksom på den sammenhæng mellem det du er, det du tænker, det du føler og det du får udefra verden, kan være så befriende.

  Send e-mail: kontakt@stinepedersen.dk
  Ring eller SMS: +45 27 20 30 59